Radiant Capital ve RNDT; DeFi’nin Omniköprüsü

Radiant Capital, DeFi dünyasında yer alan bir çok zincirli para piyasasıdır. Çapraz zincirli özellikleriyle likidite sorununu çözmek için adım atmaktadır.

DeFi ekosistemine adım atan her kullanıcı, farklı protokollerde ve zincirlerde bulunan varlıkların likiditesini birleştirme ve parçalanmış sermaye sorununu çözme ihtiyacıyla karşılaşır. Bu noktada, Radiant Capital önemli bir rol üstleniyor. Radiant Capital, DeFi dünyasının en önemli omniköprü para piyasası olmayı hedefliyor ve Arbitrum ekosistemi içinde hızla yükselerek farklı zincirler arasında da yayılmayı amaçlıyor.

DeFi Para Piyasaları ve Özellikleri

Merkeziyetsiz para piyasaları, temel işlevsellikleriyle fazla sermayesi olan kullanıcıların varlıklarını ödünç vermelerine ve sermaye ihtiyacı olanlara kredi sağlamalarına imkan tanır. Bu para piyasaları, izin gerektirmeyen kredileri mümkün kılan akıllı sözleşmeleri ve likidite havuzları üzerine kurulu ağları içerir. Ayrıca, bu krediler, varlıklarla güvence altına alındığı için anında gerçekleşir.

Merkeziyetsiz yapıda kredi kontrolleri olmadığı için işlem tamamen şeffafdır ve tüm süreç, blok zinciri üzerinde tamamen görünür ve küresel erişime açıktır. Ayrıca, arz odaklı faiz oranları ile daha gerçekçi bir serbest piyasa ekonomisini yansıtırken, yatırımcılar fonları üzerinde tam kontrol sahibi olur.

Dağınık Likidite ve Çok Zincirli Gelecek

Günümüzde DeFi ekosistemindeki neredeyse iki yüz farklı blok zinciri, likidite dağılımının parçalanmış bir yapıda olduğunu göstermektedir. Farklı zincirler arasında varlık transferi zor ve risklidir. Blok zincirleri kendi doğal ortamlarında sınırlıdır ve varlıkların bu zincirler arasında kolayca hareket etmesi engellenir. Ancak finansal hizmetlerin etkinliği likiditeye dayanırken, daha derin likidite hizmetleri optimize eder fakat az likidite ise hizmetleri riske atar. Bütün bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, birden fazla zincirle etkileşim sağlayan protokollerin, daha derin ve daha bağlantılı likiditeyi kolaylaştıran protokollerin oluşturulmasına acil ihtiyaç olduğu anlaşılır.

Omniköprü protokollerinin temel amacı, günümüzdeki kripto kullanıcılarının genellikle alışkın olmadığı kötü deneyimleri düzeltmektir. Bu protokoller geleceği ve gelecek nesil kullanıcıları hedefler. Açıkçası, mevcut DeFi kullanıcı deneyimi, milyarlarca kullanıcı tarafından kullanılacak alternatif bir finansal sistem haline gelmek için uygun değildir.

Radiant Capital: Önemli Özellikler ve Ekonomik Model

Radiant Capital, Ethereum’un popüler Aave protokolünün bir kolu olarak doğmuştur ve çapraz zincirli özellikleri, DAO yönetimi, kullanıcı deneyimi ve ekonomik modelde önemli değişiklikleriyle kendini farklılaştırır. Radiant, Arbitrum Avant-Garde ekosisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Arbitrum Avant-Garde, gerçek getiri, sürdürülebilir tokenomics, etkin DAO yönetimi ve ilerleyici merkeziyetsizleşme gibi önemli karakteristiklere sahip yeni nesil protokollerin topluca adlandırılmasıdır. Bu protokoller düşük maliyetli işlemleri kullanarak yeni hizmetleri sunar ve temel ideolojileri sürdürülebilirlik ve kâr amacı gütmektir. Bu yeni neslin göz ardı edilen bir unsuru, önceki dApps nesillerine göre daha iyi bir teknoloji yığınına ve gözlemleme bilgisine sahip olmalarıdır.

Radiant, tipik bir kredi protokolünde bulunan borç verme ve ödünç alma işlevlerini sunar. Ancak Radiant’ın temel özelliklerinden biri çapraz zincirli ödünç alma yeteneğidir. Kullanıcılar, borç alma ve köprüleme işlevi ile Arbitrum’da tuttukları varlıkların bir kısmını diğer zincirdeki projelerle etkileşime girmek için kullanabilirler. Tipik olarak kullanıcılar, bir varlık için ödünç almak istediklerinde Arbitrum üzerinde ödünç alırlar ve daha sonra bu varlıkları başka bir zincire geçirirler. Bu işlem, birden fazla izin gerektiren ve birden çok işlem içeren zahmetli bir süreçtir. Radiant’ın borç alma ve köprüleme işlevi bu adımları tek bir işlemde birleştirir ve kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunar.

Gelecekte daha fazla zincirle etkileşimi arttıkça, işlemlerin bir araya getirilmesi popüler hale gelecektir. Kullanıcılar, bir zincirden talimat gönderip diğer zincirde işlem yapabilecekleri bir işlemde tüm işlem ücretlerini, diğer zincirdeki gas ücretleri dahil olmak üzere, tek bir işlemde birleştirerek gönderebileceklerdir.

Radiant, şu anda Arbitrum ve Binance Smart Chain zincirlerinde canlı olarak işlem görmektedir ve diğer EVM zincirlerine ve desteklenen varlık sınıflarının entegre edilmesine yönelik planları vardır. Radiant’ın mevcut yol haritası V2’den V4’e kadar uzanmakta ve Radiant’ın gerçekten de omniköprü bir para piyasası olacağını göstermektedir.

Radiant ve LayerZero

Radiant, çapraz zincirli işlevselliği elde etmek için LayerZero’nun Stargate’ini kullanır. LayerZero bir iletişim protokolüdür ve Stargate, LayerZero üzerinde inşa edilen ilk dApp’tir. Genellikle köprüler kilitleme ve mintlemeye dayalı stratejiler kullanır – varlıklar kaynak zincirde kilitlenir ve hedef zincirde bir sentetik varlık üretilir. Bu aracı / sarılmış varlıkların kullanımı daha fazla akıllı sözleşme riski taşır ve hedef zincirde ek bir takas işlemi içerir.

Stargate, anında sonuç garantiler, derin likidite için birden çok zincirde tek bir likidite havuzunu ve doğal varlıklarla takas yapar. LayerZero, çok zincirli işbirliği için temel bir iletişim prensibi olan düşük seviyeli bir iletişim öğesi olan Ultra-Light Node’u kullanarak bir uç nokta olarak çalışır. Bu, herhangi bir blok zincirinin destekleyebileceği bir mesajlaşma protokolüdür ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayarak tamamen bağlı bir düğüm ağı oluşturur. Basitçe ifade etmek gerekirse, LayerZero, blok zincirler arasında iletişimi sağlayan bir çevirmendir.

Radiant’ın yerel tokeni RDNT, LayerZero’nun OFT-20 token standardıdır. OFT token standardı, çok zincirli işlevselliğin ön saflarında yer alır ve hiper pazar etkinliğine olanak tanır. Zincirler arasında gezinme yeteneği sayesinde, paralar en maliyet etkin şekilde nereye gitmek istiyorlarsa oraya gidebilirler. Şu anda kripto dünyasında, hareket etmesi istenen likidite ekosistemin etrafına saçılmış durumdadır ve bunun sebebi onun hareketi ve üçüncü taraf ücretlerle ilgili zorluklarıdır. OFT standardı, tamamen yerleşim yeri esnekliği sunar ve pazarlar tüm bu fazla değeri koruyabilir.

Burada iki terim arasındaki farka değinmek önemlidir: çapraz zincir ve çok zincirli. Bu terimler sık sık birbirinin yerine kullanılsa da aralarında fark vardır. Çapraz zincir, blok zincirler arasında iletişim içerirken, çok zincirli, birden çok zincirde işlevsellik anlamına gelir. Örnek olarak, köprüleme ve borç verme birinciye örnek iken RDNT, ikinciye örnek verilebilir.

RDNT ve dLP

RDNT, protokolün büyümesinin bir parçası olmanın en iyi yoludur. Ancak V2 ekosisteminde tek taraflı işlevsellik yoktur. Kullanıcılar RDNT’yi 90 gün boyunca kilitler ve erken çıkma seçeneğiyle, geçen süreye bağlı olarak %25 ila %90 arasında değişen lineer bir ceza alarak RDNT’yi kilitler. Çıkış cezası, Radiant DAO Rezervine ve Radiant Starfleet Hazinesine (%90/%10) bölüşülür. Ancak kullanıcılar, dLP’ye ‘Zap’ yaparak erken çıkabilirler.

DLP (Dinamik Likidite Sağlama), %80 RDNT ve %20 ETH’den oluşan bir Balancer havuzudur. dLP, protokol ücreti kazanabilmek için kilitlenmeleri gereken bir ay, üç ay, altı ay ve on iki aylık kilitlenme süreleriyle oluşturulur. Kullanıcılar mevduatlarının değerinin %5’ini dLP’de kilitleyerek beş yıl boyunca serbest bırakılacak RDNT emisyonları kazanma haklarını elde ederler. Ve mevcut teşviklerle, protokol kullanıcılara borç vermek için ödeme yapar.

Sonuç olarak, Radiant’ın V2 ekonomisi yatırımcıları protokolle anlamlı şekilde etkileşime girmeye zorlayarak, 5% dLP eşiğini ve ücretleri dağıtmak için protokolün yolunu değiştirerek, dLP kilitleyicilere ve uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğe büyük avantaj sağlayarak, RDNT için daha iyi likidite getirdi.

Radiant’ın Geleceği ve DeFi 3.0

Radiant Capital, DeFi dünyasında önemli bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Çok zincirli ekonomi ve çapraz zincirli özellikleri likidite sorununa çözüm sunuyor ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak çalışıyor. Radiant, V2 ekonomik modeliyle de kullanıcıların uzun vadeli katılımını ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Bu özellikler, DeFi 3.0 kapsamında gerçek getiri, topluluk yönetimi ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sunan bir protokol olarak Radiant’ı önemli kılıyor.

Ancak DeFi dünyası hızla değişiyor ve sürekli olarak yeni protokoller ve projeler ortaya çıkıyor. Bu nedenle, Radiant’ın gelecekte nasıl gelişeceğini ve büyüyeceğini görmek için yakından takip etmek gerekecek. Ancak Radiant Capital, DeFi dünyasındaki önemli projelerden biri olarak konumunu koruyacak gibi görünüyor ve DeFi ekosistemine önemli katkılarda bulunmaya devam edecektir.