EPS (Hisse Başına Düşen Kazanç) Nedir?

EPS (Hisse Başına Düşen Kazanç), yatırımcıların bir şirketin karlılığını değerlendirmek için kullandığı temel bir metriktir. EPS, net geliri mevcut hisse senedi sayısına bölerek hesaplanır. EPS, şirketleri karşılaştırmak ve zaman içinde performanslarını izlemek için kullanılabilir.

EPS, bir şirketin her bir hisse senedi için ne kadar kar elde ettiğini gösteren bir finansal ölçüdür. Bu, şirketin net gelirini hisse senedi sayısına böldüğünüzde elde edilir ve genellikle hissedarların yatırım getirilerini değerlendirmek için kullanılır. EPS, hisse senedi yatırımcılarına, bir şirketin kârlılığını ve performansını anlamalarına yardımcı olur.

EPS Neden Önemlidir?

EPS, hem yatırımcılar için hem de şirket yönetimi için önemlidir. Yatırımcılar için, EPS, bir şirketin hisse senedi performansını değerlendirmelerine ve yatırımlarının ne kadar kar getirebileceğini anlamalarına yardımcı olur. Şirket yönetimi için ise, EPS, şirketin finansal performansını izlemek ve yatırımcıların güvenini kazanmak için kullanılır.

EPS Nasıl Hesaplanır?

EPS hesaplaması için aşağıdaki formül kullanılır:

EPS=Net Gelir / Dönem Sonu Ortalama Hissedar Sayısı

Net gelir, şirketin belirli bir dönemde elde ettiği karı temsil eder.

Dönem sonu ortalama hissedar sayısı, hesaplama dönemi boyunca ortalama olarak sahip olunan hisse senedi sayısını ifade eder.

Temel EPS ve Düzeltme Yapılmış EPS (Dilüe Edilmiş EPS)

Temel EPS, şirketin mevcut hisse senedi sayısıyla hesaplanırken, düzeltilmiş EPS (dilüe edilmiş EPS) potansiyel hisse senedi eşdeğerlerini de dikkate alır. Potansiyel hisse senedi eşdeğerleri, hisse senetleri dışında örneğin hisse opsiyonları veya dönüştürülebilir tahviller gibi finansal enstrümanları ifade eder.

Temel EPS, yatırımcılara mevcut hisse senedi yapısıyla ne kadar kazanç elde edildiğini gösterirken, düzeltilmiş EPS, potansiyel hisse senedi eşdeğerlerinin etkisini de hesaba katarak daha muhafazakar bir değer sunar.

Yüksek Bir EPS Ne Anlama Gelir?

Yüksek bir EPS, şirketin her bir hisse senedi için daha fazla kar elde ettiği anlamına gelir. Bu genellikle şirketin karlılığının ve performansının iyi olduğunu gösterir. Yüksek bir EPS, yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir, çünkü hisse senedi yatırımının daha fazla kar getirebileceğini işaret eder.

Düşük Bir EPS Ne Anlama Gelir?

Düşük bir EPS, şirketin her bir hisse senedi için daha az kar elde ettiği anlamına gelir. Bu, şirketin karlılığının düşük veya zayıf olduğunu gösterebilir. Düşük bir EPS, yatırımcılar için endişe verici olabilir, çünkü hisse senedi yatırımının daha az kar getirebileceğini işaret edebilir.

Farklı Şirketlerin EPS’leri Nasıl Karşılaştırılır?

 • Aynı Sektörde Karşılaştırma: Aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin EPS’lerini karşılaştırmak, daha anlamlı bir değerlendirme sağlar. Çünkü farklı sektörlerdeki şirketlerin karlılık düzeyleri farklılık gösterebilir.

 • Büyüme Oranları: Şirketlerin EPS’leri yanı sıra geçmiş büyüme oranları ve gelecekteki büyüme beklentilerine dikkat etmek gerekir. Yüksek büyüme potansiyeline sahip bir şirketin EPS’si, yatırımcılar için daha çekici olabilir.

 • P/E Oranı ile Karşılaştırma: Fiyat/Kâr (P/E) oranı, bir şirketin hisse senedi fiyatının EPS’ye bölünmesiyle hesaplanır. Şirketlerin P/E oranlarını karşılaştırarak, hisse senetlerinin değerli olup olmadığı ölçülebilir. Düşük P/E oranları, hisse senetinin potansiyel olarak daha ucuz olduğunu gösterebilir, ancak dikkatli bir analiz gerektirir.

 • Şirketin Stratejik Yönleri: Şirketlerin farklı iş stratejileri ve operasyonel modelleri vardır. Şirketin stratejik yönlerini, pazardaki rekabet avantajları ve gelecekteki büyüme fırsatları değerlendirerek EPS daha iyi ölçülebilir.

 • Sürdürülebilirlik: Bir şirketin yüksek bir EPS’ye sahip olması iyi bir şey olabilir, ancak bu karlılık düzeyini sürdürebilir mi sorusunu sormalısınız. Karlarını artırmak için yapılan geçici veya istikrarsız önlemler, uzun vadeli başarı için sürdürülemez olabilir.

 • Diğer Finansal Göstergeler: EPS, şirketin diğer finansal göstergeleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin, gelir marjı, özsermaye getirisi (ROE), likidite oranları gibi faktörleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

EPS’yi Yorumlarken Dikkate Alınması Gereken Diğer Faktörler Nelerdir?

EPS’yi yorumlarken aşağıdaki faktörler de düşünülmelidir:

 • Şirketin Borç Durumu: Yüksek borç, EPS’i olumsuz etkileyebilir ve finansal istikrarı tehdit edebilir.

 • Rekabet Koşulları: Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki rekabeti ve pazar payını göz önünde bulundurmalısınız.

 • Yönetim Kalitesi: Şirketin yönetim ekibi, strateji ve kararlar EPS üzerinde büyük bir etki yapabilir.

 • Diğer Finansal Oranlar: Karlılık oranları, likidite oranları ve sermaye yapısı gibi diğer finansal oranları da göz önünde bulundurmalısınız.

EPS, sadece bir şirketin finansal sağlığını değil, aynı zamanda yatırımınızın potansiyelini de yansıtan önemli bir ölçüttür. Bu nedenle, EPS’yi yorumlarken tüm bu faktörleri dikkate alarak daha kapsamlı bir analiz yapmanız önemlidir.

EPS’nin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi:

 • Yatırımcıların Beklentileri: EPS, yatırımcıların bir şirketten beklediği karlılığı gösterir. Yüksek bir EPS, yatırımcıların olumlu beklentilere sahip olmasına neden olabilir ve bu da hisse senedi talebini artırabilir, bu da fiyatların yükselmesine yol açabilir.

 • Karşılaştırma: Yatırımcılar farklı şirketler arasında yatırım yaparken EPS’yi karşılaştırabilirler. Daha yüksek EPS’ye sahip bir şirket, daha çekici bir yatırım gibi görünebilir.

EPS ile Şirket Değerlemesi:

 • P/E Oranı: Fiyat/Kâr (P/E) oranı, bir şirketin hisse senedi fiyatının EPS’ye bölünmesiyle hesaplanır. Bu oran, yatırımcıların bir şirketin karını hisse senedi fiyatına oranlayarak değerlemesini yapmalarına yardımcı olur. Düşük P/E oranları, hisse senedinin değerli olabileceğini gösterebilirken, yüksek P/E oranları aşırı değerli olduğunu işaret edebilir.

 • EPS Büyüme Hızı: Bir şirketin EPS büyüme hızı, gelecekteki kazanç potansiyelini gösterir. Yüksek bir EPS büyüme hızı, yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir ve hisse senedi fiyatlarını artırabilir.

EPS, bir şirketin hisse senedi performansını ve değerlemesini anlamak için önemli bir göstergedir, ancak tüm finansal analiz sürecinin sadece bir parçasıdır. Yatırımcılar, diğer faktörleri de göz önünde bulundurarak daha kapsamlı bir değerlendirme yapmalıdır.

Anahtar Noktalar

 • EPS (Hisse Başına Düşen Kazanç), bir şirketin her bir hisse senedi için elde ettiği karı gösteren önemli bir finansal ölçüdür.

 • Yüksek bir EPS, şirketin karlılığının ve performansının iyi olduğunu gösterebilir ve yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir.

 • Düşük bir EPS, şirketin karlılığının düşük veya zayıf olduğunu işaret edebilir ve yatırımcılar için endişe verici olabilir.

 • EPS’yi yorumlarken, yatırımcılar şirketin sektörüne, geçmiş büyüme oranlarına ve gelecekteki beklentilere dikkat etmelidir.

 • EPS, şirket değerlemesinde önemli bir rol oynar ve Fiyat/Kâr (P/E) oranı gibi metriklerle birlikte kullanılabilir.

 • Ancak EPS, tek başına yeterli değildir; yatırımcılar diğer finansal göstergeleri ve faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır.

 • Yatırımcılar ayrıca şirketin genel finansal sağlığı, büyüme potansiyeli, yönetim kalitesi ve sektör koşullarını değerlendirmelidir.

 • Yatırım kararı verirken, EPS’yi anlamak önemlidir, ancak bu analizi daha geniş bir perspektif içinde yapmak daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir.