Kripto Varlıklara İlişkin Yeni Kanun Teklifi Kabul Edildi

Kripto varlıkların yasal düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Bu yeni düzenleme, kripto varlıklarla ilgili birçok tanım ve kuralı içeriyor. İşte detaylar…

Kripto varlıkların yasal düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Bu yeni düzenleme, kripto varlıklarla ilgili birçok tanım ve kuralı içeriyor.

Kanun teklifi, kripto varlıkların tanımını yaparak, bu varlıklarla ilgili düzenlemelerin çerçevesini belirledi.

Kabul edilen kanun ile belirlenen yeni tanımlar:

  • Cüzdan: Kripto varlıkların transfer edilmesini ve bu varlıkların ya da bu varlıklara ilişkin özel ve açık anahtarların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem veya uygulamalar.
  • Kripto Varlık: Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar.
  • Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı: Kripto varlık platformları, saklama hizmeti sağlayan kuruluşlar ve kanuna dayanılarak yapılacak düzenlemelerde kripto varlıkların ilk satış veya dağıtımı dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşlar.
  • Platform: Kripto varlık alım-satım, ilk satış veya dağıtım, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama işlemlerini gerçekleştiren kuruluşlar.

Kripto Varlıkların İhracı ve Takibi

Yeni düzenleme ile sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesi için esaslar belirleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu varlıkların oluşturulup saklandığı hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan elektronik ortamda kayden izlenmesine ilişkin esasları belirleyebilecek. Kripto varlıkların ihraç edilmesi ve izlenmesi, bu elektronik ortamda yapılan kayıtlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları İçin Düzenlemeler

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için SPK’dan izin almaları zorunlu hale getiriliyor. Bu sağlayıcıların kuruluşlarına, faaliyetlerine, ortaklarına, yöneticilerine, sermayelerine ve bilgi sistemleri gibi birçok konuda uyulması gereken esaslar SPK tarafından belirlenecek. Ayrıca, bu sağlayıcıların bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılarının TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterlere uygun olması gerekecek.

Platformlarda İşlem Esasları

Platformlar üzerinden kripto varlıkların alınıp satılması, ilk satış veya dağıtımının yapılması, takas ve transfer işlemleri SPK’nin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecek. Platformların ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine sermaye piyasası kurumlarıyla benzer asgari şartlar getirilerek, mali güç, dürüstlük ve itibar şartları aranacak.

Müşteri Sözleşmeleri ve Güvenlik Önlemleri

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterileri ile yazılı veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak sözleşme yapabilecek. Bu sözleşmelerin kapsamı, değiştirilmesi, sona ermesi gibi hususlar SPK tarafından belirlenecek. Müşteri şikayetlerini etkin şekilde çözmekle yükümlü olacak platformlar, müşterilerinin kimliklerini Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında tespit edecek.

Fiyat Oluşumuna Müdahale Edilmeyecek

Bu teklif kapsamında, platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde fiyatların serbestçe oluşması sağlanacak. Ayrıca, platformların işlem esaslarını belirleme ve piyasa bozucu nitelikteki eylem ve işlemleri tespit etme gibi önemli yetkiler de düzenleniyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri ile kripto varlıkların transfer ve saklamasına ilişkin esaslar kanun teklifiyle hüküm altına alınırken platformlarda fiyatlar serbestçe oluşacak ve bu fiyat oluşumuna müdahale edilmeyecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterilerine ait kripto varlıkları güvenli bir şekilde saklama ve transfer etme sorumluluğunu üstlenecekler. Bu çerçevede, müşterilere ait nakit ve kripto varlıkların, hizmet sağlayıcıların malvarlığından ayrı olarak tutulması ve korunması sağlanacak. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini yürütebilmeleri için SPK’dan yetki belgesi almaları gerekecek.

Önceki yazı

Finans Sektöründe Dikkat Edilmesi Gereken Yapay Zeka Otoritesi

Sonraki yazı

ABD Ekonomisi Beklentilerin Altında Büyüdü