Experience the Ninja Advantage: Stay Ahead with Rapid Crypto News Updates

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmenin orta vadeli en önemli hedef olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen görüşmelerde, deprem kaynaklı harcamaları içeren 1.12 trilyon TL yeni harcama öngören ek bütçe teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz’ın ifadelerine göre, ek bütçeyle birlikte genel bütçe gelirlerinde 1.07 trilyon lira vergi geliri ve 48.4 milyar lira vergi dışı gelir öngörülüyor. Ayrıca, Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) ile ekonomik politikaların ve yapısal reformların belirleneceği vurgulandı.

OVP‘nin ana çerçevesinin mali disiplin odaklı olduğu ve deprem etkisi hariç bütçe açığının maastricht kriterlerine uyumlu bir seviyede belirleneceği ifade edildi. Önümüzdeki dönemde ise enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesinin en önemli makro hedef olduğu belirtildi.

“Orta vadede enflasyonu tek haneye düşürmek önümüzdeki dönem için en önemli hedef olacak.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Ayrıca, Merkez Bankası’nın sadeleştirme sürecinin kredi piyasasının işlevselliğini artırması bekleniyor. Son bir yılda CDS‘nin 377 baz puan gerilediği ve bu düşüşün ilerleyen dönemde de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) sisteminin başlangıcından bu yana sağlanan kefalet hacminin 730 milyar liraya ulaştığı ve bu çerçevede sağlanan kredi büyüklüğünün 870 milyar liraya yükseldiği ifade edildi.

Öngörülen ilave gelir tahminine göre, ana gelir kalemlerine bakıldığında gelir vergisinin 201.4 milyar lira, kurumlar vergisinin 163.1 milyar lira, dahilde alınan KDV’nin 237.3 milyar lira, özel tüketim vergisinin 306.6 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisinin 32.6 milyar lira, damga vergisinin 30 milyar lira, harçların 28.6 milyar lira, BSMV’nin 33.2 milyar lira, diğer vergilerin 38.3 milyar lira ve vergi dışı gelirlerin ise 48.4 milyar lira olarak öngörüldüğü söylendi.

Deprem zararlarının giderilmesi amacıyla toplamda 762 milyar lira harcama yapılmasının öngörüldüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamaları, ek bütçe teklifiyle birlikte enflasyon hedefi, mali disiplin, yapısal reformlar ve ekonomik politikaların önemine işaret ediyor.

    Previous Article

    LayerZero Airdrop Rehberi - (v3)

    Next Article

    Son Dakika: FTX Mağdurları İçin Fon Talep Etme Portalı Açıldı

    Related Posts