Gizlilik Politikası

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz yönünden veri sorumlusu, NINJA NFT LLC (“NinjaNews”) tüzel kişiliğidir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

İnternet sitemizi kullanmanız veya mobil uygulamamızı cihazlarınıza yüklemeniz halinde, IP bilginiz, Device ID bilginiz, trafik bilginiz ve çerezler ya da mobil cihazınıza kaydedilen veriler aracılığıyla elde edilen hareket bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz, trafik bilgilerinin saklanması yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve size özel reklam sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

* 18 yaşından küçük iseniz, cihazınıza çerezler veya veriler yerleştirilmesi yöntemiyle kişisel verileriniz işlenmemektedir.

Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 IP, Device ID trafik bilgileriniz ve çerezler aracılığıyla elde edilen hareket bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz, sitemizi ziyaret ettiğinizde IP ve/veya Device ID bilginizin kaydedilmesi ve cihazınıza yerleştirilen çerezler veya veriler aracılığıyla elde edilmektedir. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında;

Kanunlarda açıkça öngörülme,

İlgili kişinin açık rızası

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

IP bilginiz, Device ID bilginiz ve trafik bilginizden ibaret kişisel verileriniz, NinjaNews tarafından, Hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere hukuk müşavirlerimize ve adli veya idari makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlara, kanunlarda öngörülmesi sebebine dayanılarak aktarılmaktadır.

IP, Device ID ve çerezler ya da veriler aracılığıyla işlenen hareket bilgileriniz, size özel kişiselleştirilmiş reklamların sunulabilmesi için, yurtiçinde veya yurtdışında bulunan ve şirketimizin anlaşmalı olduğu ve cihazınıza yönelik kişiselleştirilmiş reklamların gösterimini sağlayan programatik reklam sağlayıcılarına, bu husustaki açık rızanıza dayanılarak aktarılmaktadır. Açık rızanız, internet sitemiz veya mobil uygulamamızda yer alan Çerez ve KVKK Politikası içerisinde bulunan onay seçeneğinin değiştirilmesi suretiyle her zaman geri alınabilmektedir. 18 yaşından küçük iseniz, açık rıza vermenizin mümkün olmaması nedeniyle, kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen kapsamda herhangi bir kişiye aktarılmamaktadır.

Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun, “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca NinjaNews’in [email protected] adresine e-posta yoluyla yazılı olarak iletebilirsiniz.